GRIP
EN
ZICHT

Een basisboek met 8 hoofdstukken over de operationele financiële processen en prestaties in het sport- en recreatiedomein.

DERDE EDITIE

In dit boek wordt een inleiding gegeven in het managen van (operationele) financiële processen en prestaties van organisaties in de sport- en recreatiesector. Het boek is interessant voor zowel reeds in de branche werkzame sport- en recreatieprofessionals als voor hen die hiervoor studeren in het beroepsonderwijs.

Deze derde editie is op basis van ervaringen met eerdere edities van een theorie- en een opgavenboek tot stand gekomen. Deze editie vormt een bundeling van theorie en opgaven in één. Tevens hebben docenten, studenten en praktijkprofessionals, allen met hun eigen achtergrond en ervaring, deze editie verrijkt met actuele financiële kennis en situaties die relevant zijn om actief te kunnen bijdragen aan de bestuurs- of directietafel, in (project)managementoverleggen en in gesprekken met andere relevante stakeholders binnen en buiten de sport- en recreatiewereld.

Vraag en antwoord

Aan het eind van de hoofdstukken bieden we een reeks opgaven, waarin onder meer de volgende onderwerpen aan de orde komen: balans, resultatenrekening, opbrengsten, kosten, liquiditeiten, rechtsvormen, kostprijsberekening, budgettering, investeringsanalyse, jaarrekeninginterpretatie en kengetallen.

Achterin het boek is van iedere opgave de uitwerking te vinden. 

Case 1

financieel basis vraagstuk FYXS

Klik hier voor het antwoord (YouTube video)

Case 2

KOSTENVRAAGSTUK MOOI WEER

Klik hier voor het antwoord (pdf)

Doe de meerkeuzetests


Doorloop 10 meerkeuzevragen en achterhaal hoe het is gesteld met je kennis over de stof die in de boeken wordt behandeld.